Dana helårsskum 585 750ml NBS PU skum proff

7644
Dana helårsskum 585
 • Varenummer: 1441955
 • EAN: 5701159764403
57,00kr.
pr. stk.
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Husk også
Varenummer
Pris:

Produkt

Dana NBS PU Helårsskum 585 må KUN anvendes af håndværkere. Dana NBS PU Helårsskum 585 til NBS Pistol er udviklet specielt til præcisionsarbejde i fuger ved temperaturer ned til -15°C. Pistolen giver dig en kontrolleret ekspansion, der gør det nemmere at påføre den rette mængde. Produktet anvendes ved montering af døre og vinduer, til isolering og lyddæmpning, mellem betonelementer mm. Dana Lim NBS PU Helårsskum 585 binder og isolerer fortræffeligt. Skummet hæfter på de fleste byggematerialer (dog ikke polyethylen teflon, silikone og lign. limafvisende flader). Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys/UV-lys, og derfor altid skal dækkes/overmales. 
NB. Indeholder ikke CFC eller HCFC drivmidler.

Produktfordele

 • Mange anvendelsesmuligheder
 • Specielt udviklet til præcisionsarbejde
 • Kan anvendes i temperaturer helt ned til -15°C
 • Fortræffelig isolering og lyddæmpning
 • Kan overmales

Specifikationer for Dana NBS PU Helårsskum 585 Proff 7644

 • Producent: Dana Lim
 • Model: NBS PU helsårsskum
 • Volume: 750 ml
 • Farve: Gulbrun
 • Bestandighed: -40°C til 90°C

Downloads

Produktinformation - Dana Lim NBS PU Helårsskum 585
Sikkerhedsdatablad - Dana Lim NBS PU Helårsskum 585

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Warning Symbol

Kronisk sundhedsfare

Fare

Yderst brandfarlig aerosol.

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H222)

Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. (H413)

Forårsager hudirritation. (H315)

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Mistænkt for at fremkalde kræft. (H351)

Kan skade børn, der ammes. (H362)

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)

H315, Forårsager hudirritation.

H317, Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H334, Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

H332, Farlig ved indånding.

H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.

H351, Mistænkt for at fremkalde kræft.

H373, Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H335, Kan forårsage irritation af luftvejene.

H302, Farlig ved indtagelse.

H362, Kan skade børn, der ammes.

H400, Meget giftig for vandlevende organismer.

H410, Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

EUH066, Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

H220, Yderst brandfarlig gas.

H280, Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.