ROC læderfedt Gold Quality 200ml neutral

18
ROC læderfedt Gold Quality
  • Varenummer: 5914102
  • EAN: 5706979008027
159,00kr.
pr. dåse
På fjernlager 1-5 hverdage Fragtpris: 59,00
Varenummer
Pris:

Produkt

ROC Gold Quality læderfedt 200 ml neutral er et 100% naturligt produkter, der et af de mest nærende og plejende læderplejeprodukter på markedet. Det er en fuldfed læderfedt, der er fremstillet efter gamle originale opskrifter. Læderfedt anvendes for at forlænge læderets levetid. Det både beskytter og imprægnerer. ROC Gold Quality er særdeles velegnet som læderfedt til rideudstyr, sko, andet fodtøj og lignende. Påfør produktet med en blød svamp eller klud, og lad det sidde et par timer, så det kan trænge ordentlig ind. OVerskydende læderfedt tørres af med en ren klud.

Det anbefales, at du IKKE anvender ROC Gold Quality læderfedt til bilsæder, møbler og lignende på grund af risiko for afsmitning.

Produktfordele

  • Beskytter og imprægnerer
  • Forlænger læderets levetid
  • Indeholder ikke silikone eller opløsningsmidler

Specifikationer for ROC Gold Quality læderfedt 200 ml neutral 

  • Materiale: 100% naturligt
  • Farve: Neutral
  • Indhold: 200 ml

Sikkerhedsdatablad

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Sundhedsfare

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation

P102 Opbevares utilgængelig for børn

P264 Vask hænderne grundigt efter brug

P304/P340 VED INDÅNDING: Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.

P302/P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Fjern forurenet tøj. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Ved irritation: Søg læge

P332/P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp

P305/P351/P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl grundigt med vand eller fysiologisk saltvand. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Ved fortsat

irritation: Søg læge.

P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.