Plasti-kote radiator twist 400ml spraymaling hvid 26100

360026100 emalje
Plasti-kote radiator twist
  • Varenummer: 8112567
  • EAN: 5055018131753
79,00kr.
pr. dåse
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 89,00
Varenummer
Pris:

Produkt

Plasti-Kote radiatorspray giver nye radiatorer på få minutter. Plasti-Kote radiatorspray er specielt fremstillet for at gøre det besværlige og tidskrævende arbejde med at male radiatorer så nemt som muligt og alligevel giver den en slidstærk, holdbar og professionel overflade, der tåler rengøring, slid og hverken gulner eller falmer. Plasti-Kote radiator spray kan også bruges til El-radiatorer.

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Indånd ikke spray.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F

P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.