Plasti-kote sort satin 9005 400ml spraymaling twist 22100

360222100 RAL 9005
Plasti-kote sort satin 9005
  • Varenummer: 1578861
  • EAN: 5055018109745
59,00kr.
pr. dåse
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 89,00
Varenummer
Pris:

Produkt

Plasti-Kote Twist & Spray er resultatet af mange års forskning og praktisk erfaring hos Plasti-Kote, der med denne all-round spraymaling har udviklet en enestående alsidig spraymaling i en klasse helt for sig. Har et unikt patenteret spraysystem. Giver en meget finere forstøvning, 33% mindre trykkraft ved brug, mindre tryk i dåsen og dermed færre "løbere". Nemmere at bruge end traditionelle spraymalinger. Kan spraye uanset hvordan dåsen vender. Serien har et stort udvalg af RAL kulører med farveægte pigmenter. Den er slagfast, elastisk og særdeles slidstærk. Findes i mat, blank og satineffekt. Primeren fåes i 2 farver, hvid og grå. Klar lak fåes i blank og mat. Plasti-Kote Twist & Spray indeholder ingen tungmetaller og kan uden problemer bruges på børns legetøj og møbler.

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Indånd ikke spray.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F

P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.