Kvit D mod myrer til udvanding 250ml

328602040
Kvit D mod myrer til udvanding
  • Varenummer: 1371341
  • EAN: 5701363010327
219,00kr.
pr. pakke
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Varenummer
Pris:

Produkt

Kvit D mod myrer anvendes til bekæmpelse af myrer udendørs. Midlet er et meget effektivt vandemiddel med langtidsvirkning mod myrer. Produktet kan anvendes udendørs på terrasser, havegange og langs husmure. Ønsker du den bedste virkning skal du sprøjte med Baythion D på myrernes gange og i selve myreboet.

Midlet må ikke udvandes, hvor der i samme sæson skal sås/plantes spiselige afgrøder. Baythion D skader ikke prydplanter. Baythion D kan give matte pletter på lakerede overflader.

Specifikationer for Kvit D 250 ml

  • Indhold: 250 ml
  • Blandes med vand og vandes ud
  • Til terrasser, fliser, grusgange, langs husmure med mere
  • Vandes ned til myreboet og bekæmper myrerne
  • Mix 20 ml til 5 liter vand til 5 m2.
Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Miljøfare

Advarsel

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

EUH 208 Indeholder blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isotiazol-3-on og 2-methyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P391 Udslip opsamles.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til et indsamlingssted for farligt affald.

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.