Ecostyle myrefri kvik 400g pulver til udvanding

1001
Ecostyle myrefri kvik Tag fragttype
Ecostyle myrefri kvik
 • Varenummer: 1438751
 • EAN: 5707883010014
159,95kr.
pr. stk.
På lager 1-2 hverdage Fri fragt
Varenummer
Pris:

Produkt

Ecostyle Myrefri Kvik pulver til udvanding 400 g opløses i vand, hvorefter blandingen udvandes på myrernes gangarealer og hvis muligt, ned i boet. Jo flere myrer, der opholder sig i boet, jo større effekt har midlet. Derfor er det en god idé at udvande midlet om morgenen eller om aftenen, hvor der er flest myrer i boet.

Opbland 40 g (ca. 4 spiseskefulde) i en liter vand og omryst/bland blandingen. Vand blandingen ned i myreboet og på myrernes gangarealer. Bedst effekt på myrer i boet opnås ved anvendelse morgen og aften, hvor myrerne ofte er aktive. Det er en god ide at gentage behandlingen, når der er gået en uge, da der i mellemtiden kan udklækkes nye myrer. 

 

Myrerne tiltrækkes af sukkersmagen, og ved indtagelse dør de i løbet af få timer. Pyrethrin udvundet af krysantemumblomstens knopper nedbrydes af sollys og ilt. Derfor vil det være risikofrit at færdes på behandlede arealer efter få timer.

 

Omfattet af Miljøministeriet bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

 

Produktfordele

 • Nemt at opblande og udvande 
 • Virker helt ned i myrebo- og gange
 • Ikke farligt for børn, husdyr og miljø

Produktspecifikationer for Ecostyle Myrefri Kvik pulver

 • Miljøstyrelsens godkendelse: Må kun anvendes til bekæmpelse af myrer i og omkring bygninger.
 • Opbevaring: fugtfrit og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
 • Rækkeevne: Æsken med 400 g vil opblandet med vand give ca. 12 liter væske. Denne mængde rækker til ca. 25-50m2 myrebo og gangarealer.
 • Tom emballage: kan bortskaffes med dagrenovationen.
 • Indhold: 400 g koncentrat
 • Deklaration: Pyrethrin I+II: 0,174%
Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Miljøfare

Advarsel

H302 Farlig ved indtagelse.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H332 Farlig ved indånding.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Udslip opsamles. (P391)

Indholdet/beholderen bortskaffes i henholdtil lokale affaldsregulativer. (P501)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.