Protox abscent lugtfjerner 1.05.3 10g/ps

9002001053
Protox abscent lugtfjerner
  • Varenummer: 1243802
  • EAN: 5708350001801
199,00kr.
pr. pose
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Varenummer
Pris:

Produkt

AbScent lugtfjerner anvendes til fjernelse af restlugt. I vanskelige tilfælde kan kombineres med en afvaskning med produktet Hysan®.

AbScent® lugtfjerner leveres i en forseglet alufoliepose. Aluposen åbnes og inderposen lægges i en skål eller hænges op i rummet. Den anvendes indendørs samt i biler og campingvogne til fjernelse af lugt efter fx. mug/skimmel, tobak, døde dyr m.m.

Virkemåde
AbScent® Lugtfjerner frigiver klordioxid i meget små mængder (< 0,1 ppm), når den udsættes for luftens fugtindhold. Klordioxid er både et effektivt desinfektionsmiddel samtidig med at det også nedbryder (oxiderer) ubehagelige lugtstoffer.

AbScent®-poserne er konstrueret til at afgive klordioxid langsomt, hvorved frigjorte lugtstoffer nedbrydes i takt med frigivelsen. Der er således ikke tale om at der med AbScent® udlægges en parfume (maskering), men reelt om en fjernelse af lugtkilden.

Overskydende klordioxid nedbrydes hurtigt i dagslys og af lys fra lysstofrør.

Video: AbScent® Lugtfjerner

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Ætsende

Warning Symbol

Brandnærende

Fare

Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende. (H271)

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Forebyggelse Indånd ikke støv. (P260)

Bær øjenbeskyttelse / beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj. (P280)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Forebyggelse

Indånd ikke støv. (P260)

Bær øjenbeskyttelse / beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj. (P280)

Reaktion

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med

vand. (P303+P361+P353)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette

kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Opbevaring

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.