Rodalon skimmel Plus 2,5ltr klar-til-brug

200404100
Rodalon skimmel Plus
  • Varenummer: 1911997
  • EAN: 5702480256773
399,00kr.
pr. dun
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 89,00
Varenummer
Pris:

Produkt

Rodalon Skimmel Plus 2,5 ltr. Rodalon Skimmel Plus er en nyudviklet formel, der effektivt fjerner og dræber skimmelsvamp, og som tilmed slår svampesporerne ihjel. Produktet er klar til brug, og kan påføres overfladerne med spray, klud, svamp, børste eller lignende. Anvend Rodalon Skimmel Plus på mur, loft, fliser, træ og tapet, og lad det virke i mindst 15 minutter og gerne længere.

Specifikationer

  • Indhold: 2,5 L i dunk
  • Kan anvendes på eks. loft, mur, fliser, gulv, træ og tapet
  • Kan anvendes både inde og ude
  • Kan anvendes ved temperaturer helt ned til 10°C
  • Lad virke 15 minutter eller længere
  • Testet og godkendt i henhold til VAH, RKI og EN14476
Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Sundhedsfare

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Generelt: P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse

Forebyggelse: P273 Undgå udledning til miljøet

Reaktion: P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand

P362 Alt tilsmudset tøj tages af

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.