Borup fugtfjerner Mini 450g

308901450
Borup fugtfjerner Mini
  • Varenummer: 5174386
  • EAN: 5701081711124
79,00kr.
pr. stk.
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Husk også
Varenummer
Pris:

Produkt

Borup fugtfjerner Mini 450 g opsuger fugt fra luften, så du får et bedre indeklima. Fugtfjerneren fungerer uden strøm, og du kan derfor placere den, hvor du har brug for den, hvadenten der et i campingvognen, båden, under sengen eller andre steder, hvor du døjer med for meget fugt. For høj luftfugtighed kan være årsag til gener som svamp og råd i træværk, mug og skimmelsvamp på vægge og tekstiler.  

Produktfordele

Specifikationer for Borup fugtfjerner Mini 450g 308901450

  • Indhold: 450 g pose
Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Sundhedsfare

Advarsel

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.