Skalflex multitæt A/B 15/5kg 2-komponent cementpuds

1201
Skalflex multitæt A/B
 • Varenummer: 1547773
 • EAN: 5708637012018
Fra kun 627,32 pr. spand
649,00kr.
pr. spand
På lager 1-2 hverdageFragtpris: 89,00

Mængderabat

Mængde
Rabat (%)
Pris pr. spand
5 spande
3.34 %
627,32 kr.
Varenummer
Pris:

Produkt

Skalflex Multitæt er en 2-komponent, cementbaseret puds med formidabel vedhæftning på mineralske overflader. Kan modstå det negative vandtryk. Skalflex Multitæt giver en permanent vandspærring. Cementbaseret vandtættende membran, der vandtætner mod højt vandsøjletryk (op til 6 bar) fra terrænnet. Til indvendigt brug. Kan dog anvendes udvendigt som primer på tjærebehandlede overflader og på meget fugtige overflader, inden der skal viderebehandles med Skalflex Sokkeltæt.

Anvendelseområde

 • Skalflex Multitæt kan anvendes på faste og rengjorte mineralske overflader, såsom mursten, beton, KC-mørtler og cementpuds. Ikke velegnet til gipsholdige overflader.

Klargøring af underlag

 • Overfladen skal være ren, bæredygtig, absorberende og fri for fedt og olie. Eventuelt kalkbestrygning skal fjernes helt. Beskadiget puds og betonoverflader, revner og huller skal repareres
 • Ujævne overflader oprettes med Sokkelpuds Vandtæt
 • Eventuelle sætningsrevner udbedres med Skalflex Armeringssystem
 • Saltudblomstringer behandles med Skalflex Saltbinder/Primer
 • Gennemføringer ved rør, afløb og faldstammer bør sikres med Skalflex Rør-/Gulvmanchetter
 • Muroverfladen gøres fugtig, inden Skalflex Multitæt kan påføres

Specifikationer for Skalflex Multitæt 15/5kg cementpuds 1210

 • Opblanding: Den flydende delkomponent omrøres, inden pulveret tilsættes. Pulveret tilsættes en tredjedel ad gangen, og røres med en langsomtgående pisker, indtil blandingen er fuldstændig homogen og fri for klumper. Herefter kan næste tredjedel af pulveret tilsættes, omrøres osv.
 • Påføring: Skalflex Multitæt påføres i 2 lag. Første lag påføres med pensel eller anstryger nedefra og op. Efter 2-3 timer påføres andet lag ligeledes med pensel eller anstryger, denne gang i vandrette strøg. Denne arbejdsgang sikrer 100% dækning. Lagtykkelse: 1 mm pr. lag.
 • Forbrug: Lagtykkelse: 1 mm pr. lag (2 lag i alt) Ca. 1,5 kg/m2/mm lagtykkelse = ca. 3 kg/m2 1 sæt á 5/15 kg rækker til ca. 6 m2
 • Emballage: Sæt á 5/15 kg

Downloads

Permanent fugtsikring af indvendig kældervæg

Kondens på kældervæg

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Ætsende

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenskade. (H318) Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101).

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102).

Forebyggelse:

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280).

Reaktion. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338).

Opbevaring Opbevares under lås. (P405). Bortskaffelse Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.