Loctite Super Attak Power 3g universallim

335103003
Loctite Super Attak Power
  • Varenummer: 5185999
  • EAN: 5010266241159
36,95kr.
pr. stk.
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Varenummer
Pris:

Produkt

Loctite Super Attak Power Flex gelé er en universal sekundlim i geléform. Løber ikke og er derfor perfekt for lodrette overflader. Perfekt til sugende og porøse materialer. Hæfter på få sekunder. Ideel til læder, gummi, træ, papir, pap, metal og de fleste plasttyper.

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Sundhedsfare

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.

P261 Undgå indånding af damp.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.