Dana Sekundlim-Gele 359 3g cyanoacrylatlim

8122
Dana Sekundlim-Gele 359
  • Varenummer: 1675339
  • EAN: 5701159812203
77,00kr.
pr. tub
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Husk også
Varenummer
Pris:

Produkt

Dana Sekundlim-Gelé 359 (8122) er en 1-komponent hurtighærdende cyanoacrylatlim, der på grund af sin veldefinerede tixotropiske konsistens, gør det muligt at anvende sekundlim på såvel ru og porøse materialer som på lodrette flader. Sekundlim Gelé 359 er yderst velegnet til limning af små emner af metal, gummi, træ, tekstiler, læder m.m.

Produktfordele

  • Løber ikke (tixotropisk)
  • Hurtighærdende

Specifikationer for Dana Sekundlim-Gelé 359

  • Producent: Dana Lim
  • Model: Sekundlim
  • Volume: 3 g
  • Bestandighed: Ca. -50°C til 80°C

Download

Produktinformation - Dana Lim Sekundlim Gelé 359
Sikkerhedsdatablad - Dana Lim Sekundlim Gelé 359

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Sundhedsfare

Advarsel

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Forebyggelse: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)

Bær øjenbeskyttelse / beskyttelseshandsker. (P280)

Reaktion: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis

dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)

Bortskaffelse: Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.