Dana Kontaktlim 281 1ltr kontaktlim

3006
Dana Kontaktlim 281
 • Varenummer: 3448115
 • EAN: 5701159300601
216,00kr.
pr. spand
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Varenummer
Pris:

Produkt

Dana kontaktlim 281 (3006) er en all-round lim med øjeblikkelig høj styrke. Dana kontaktlim 281 er en neoprenbaseret letflydende kontaktlim til limning af tætte flader samt til limninger hvor der ønskes øjeblikkelig høj styrke. 
Dana kontaktlim 281 er velegnet til limning af træ, fiber- og spånplader, plastlaminater, filt, natur- og kunstgummi, læder, skumstoffer, beton, metaller, glas m.m. Limen kan ej anvendes til polystyrenskum (flamingo). Brug i stedet en vandbaseret kontaktlim. Dana kontaktlim 281 er særdeles vandbestandig og kan klare temperaturer fra ca. -35°C til +70°C afhængig af styrkekravet, hvor styrken vil aftage en smule med stigende temperaturer. Tilsættes 5% Kontakthærder 924, vil varmefastheden forøges til ca. 150oC.

Produktfordele

 • Vandbestandig
 • Øjeblikkelig høj styrke
 • Velegnet til mange forskellige materialer
 • Kan klare temperaturer fra ca. -35°C til +70°C

Specifikationer for Dana kontaktlim 281

 • Producent: Dana Lim
 • Model: Kontaktlim
 • Volume: 1 l
 • Bestandighed: Ca. -40 °C til +70 °C. Limen er termoplastisk, hvilket vil sige, at styrken reduceres med øget temperatur. Ved tilsætning af 5 % Kontakthærder 924 øges varmefastheden til ca. 150 °C.

Download

Produktinformation - Dana Lim Kontaktlim 281
Sikkerhedsdatablad - Dana Lim Kontaktlim 281

Brugsanvisning:

 • Forberedelse: Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, fedtstof, slipmiddel, støv og løse partikler. Ved tilsætning af 5 % Kontakthærder 924 forøges varmefastheden. Brugstiden efter hærdertilsætning er ca. 24 timer. Det anbefales altid at foretage prøvelimninger, for at vurdere limningens styrke. Vær opmærksom på at limen kan misfarve / påvirke nogle materialer. Foretag derfor en prøve på et skjult sted.
 • Fortynding: Fortynding må kun foretages med Fortynder 954.
 • Påføring: Kontaktlim 281 omrøres og udstryges på begge flader i et ensartet tyndt lag, med pensel eller tandet spartel. Til stærkt sugende materialer kan det være nødvendigt at påsmøre lim ad 2 gange (første gang evt. med fortyndet lim). Efter limpåføring skal fladerne tørre indtil limen ikke længere er afsmittende (5 - 30 minutter, afhængig af temperatur, ventilation, materialer m.m.). Derefter lægges emnerne nøjagtigt sammen, da efterjustering ikke er muligt. Emnerne presses godt sammen i få sekunder, evt. med hammer eller gummirulle, idet man er særlig omhyggelig med kanter og samlinger, og sørger for fuldstændig kontakt mellem fladerne.
 • Påføringstemperatur: 5– 30°C. 
 • Rækkeevne: 3-5 m²/liter, ved to-sidig limpåføring, afhængig af underlagets type.
 • Hærdning: Limfugen opnår øjeblikkelig høj styrke. Fuld styrke opnås efter ca. 4 døgn ved 20 °C. Ved lavere temperaturer øges hærdetiden.
 • Rengøring: Lim på huden fjernes med vand og sæbe, brug evt. pimpsten eller sæbe med slibemiddel. Værktøj rengøres med xylen eller Fortynder 954, mens limen endnu er våd. Afhærdet lim kan fjernes mekanisk, eller ved iblødsætning i Fortynder 954.
Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Miljøfare

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Warning Symbol

Kronisk sundhedsfare

Fare

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Forebyggelse

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette

kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.