Dana Klar Kontaktlim 284 40ml kontaktlim

3201
Dana Klar Kontaktlim 284
 • Varenummer: 3447448
 • EAN: 5701159320104
65,95kr.
pr. tb
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Varenummer
Pris:

Produkt

Dana Klar kontaktlim 284 (3201) er en kontaktlim, der er letflydende og udvikliet specielt til limning af blød PVC og mange andre plasttyper. Desuden er den velegnet til pap, papir, træ, tekstil, metal, gummi og læder. Kontaktlim 284 er vandbestadig og kan klare temperaturer op til ca. 60-70°C, afhængig af styrkekravet. Denne lim er termoplastisk, hvilket vil sige, at styrken bliver reduceret afhængig af stigende temperaturer. Ved tilsætning af 5% Dana kontakthærder 924 forøges varmefastheden til ca. 150°C.

Produktfordele

 • Fugtbestandig
 • Specielt udviklet til blød PVC
 • Hurtighærdende
 • Øjeblikkelig høj styrke
 • Kan anvendes på rigtig mange forskellige typer af materialer

Specifikationer for Dana Klar Kontaktlim 284

 • Producent: Dana Lim
 • Model: Kontaktlim spray
 • Volume: 40 ml
 • Farve: Transparent
 • Bestandighed: Ca. 70°C. Limen er termoplastisk, hvilket vil sige, at styrken reduceres med øget temperatur

Download

Produktinformation - Dana Lim Klar Kontaktlim 284
Sikkerhedsdatablad - Dana Lim Klar Kontaktlim 284

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210)

Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. (P280)

Reaktion: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)

Opbevaring: Bortskaffelse

Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.