Dana Epoxy Universal 335 24ml epoxylim

1755
Dana Epoxy Universal 335
  • Varenummer: 1480214
  • EAN: 5701159175506
146,25kr.
pr. stk.
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Husk også
Varenummer
Pris:

Produkt

Dana epoxy Universal 335 (1755) er en stærk 2-komponent epoxylim med praktisk dobbeltsprøjte, som hjælper med at sikre forholdet mellem lim og hærder altid er korrekt. Epoxy Universal 335 er vandfast, og kan klare de fleste opløsningsmidler. Den anvendes til limninger, hvor der er særlige krav til styrke og bestandighed. Kan anvendes på de fleste typer af materialer, som f.eks. metaller, glas, porcelæn, træ, læder og plasttyper som hård PVC, plexiglas, polyester og polystyren. 

Produktfordele 

  • Vandfast
  • Velegnet til næsten alle typer af materialer

Specifikationer for Dana epoxy Universal 335

  • Producent: Dana Lim
  • Model: Epoxy Universal
  • Volume: 24 ml
  • Bestandighed: Ca. -30°C til 90°C

Download

Produktinformation - Dana Lim Epoxy Universal 335
Sikkerhedsdatablad - Dana Lim Epoxy Universal 335

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Ætsende

Warning Symbol

Miljøfare

Warning Symbol

Sundhedsfare

Advarsel

H315, Forårsager hudirritation.

H317, Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411, Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102, Opbevares utilgængeligt for børn.

Forebyggelse: P261, Undgå indånding af tåge / damp.

P280, Bær øjenbeskyttelse / beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj.

Reaktion: P302+P352, VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

Bortskaffelse: P501, Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.