Dana præcisionsskum 595 750ml NBS PU skum proff

7642
Dana præcisionsskum 595
  • Varenummer: 1441952
  • EAN: 5701159764205
60,00kr.
pr. stk.
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Husk også
Varenummer
Pris:

Produkt

Dana NBS PU Præcisionsskum 595 Proff (7642) til NBS Pistol er en all-round PU-skum specielt udviklet til præcisionsarbejde i fuger. Ved hjælp af pistolen opnås en kontrolleret ekspansion, der gør det nemmere at påføre den rette mængde. Produktet anvendes ved montering af døre og vinduer, til isolering og lyddæmpning, mellem betonelementer mm. Dana NBS PU Præcisionsskum binder og isolerer fortræffeligt. Skummet hæfter på de fleste byggematerialer, dog ikke polyethylen teflon, silikone og lignende limafvisende flader. Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys/UV-lys, hvorfor dette skum altid skal dækkes/overmales. 
NB. Indeholder ikke CFC eller HCFC drivmidler.

Produktfordele

  • Kontrolleret ekspansion
  • Fortræffelig binding og isolering
  • Hæfter på de fleste byggematerialer

Specifikationer for Dana NBS PU præcisionsskum 595 Proff 750ml 7642

  • Producent: Dana Lim
  • Model: NBS PU Præcisionsskum
  • Volume: 750 ml
  • Farve: Gulbrun
  • Bestandighed: -40°C til 90°C 

Downloads

Produktinformation - Dana Lim NBS PU Præcisionsskum 595
Sikkerhedsdatablad - Dana Lim NBS PU Præcisionsskum 595

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Warning Symbol

Kronisk sundhedsfare

Fare

Yderst brandfarlig aerosol.

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H222)

Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. (H413)

Forårsager hudirritation. (H315)

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Mistænkt for at fremkalde kræft. (H351)

Kan skade børn, der ammes. (H362)

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)H315, Forårsager hudirritation. 'H410, Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H410, Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

EUH066, Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

H280, Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H220, Yderst brandfarlig gas.

H302, Farlig ved indtagelse.

EUH066, Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

H280, Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H220, Yderst brandfarlig gas.

H302, Farlig ved indtagelse.

H317, Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H334, Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

H332, Farlig ved indånding.

H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.

H351, Mistænkt for at fremkalde kræft.

H373, Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H335, Kan forårsage irritation af luftvejene.

H362, Kan skade børn, der ammes.

H400, Meget giftig for vandlevende organismer. 'H410, Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

EUH066, Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

H280, Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H220, Yderst brandfarlig gas.

H302, Farlig ved indtagelse.</

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.