Skalflex vandskuringsmørtel 25kg 50/50-490 0-1mm

541
Billigst på Klarna Pricerunner
Skalflex vandskuringsmørtel
  • Varenummer: 1265689
  • EAN: 5708637005416
Fra kun 71,10 pr. pose
79,00kr.
pr. pose

Mængderabat

Mængde
Rabat (%)
Pris pr. pose
40 poser
10.00 %
71,10 kr.
Varenummer
Pris:

Produkt

Skalflex Vandskuringsmørtel 25 kg KC 50/50/490 0-1 mm er en fabriksfremstillet vandskuringsmørtel, der er en universal filtsemørtel og vandskuringsmørtel til indendørs og udendørs brug. Skalflex Vandskuringsmørtel er særlig velegnet til tyndpudsning af tidligere pudsede underlag, vandskuring direkte på teglsten og tyndpudsning og filtsning ved traditionel 2- og 3-lags pudsopbygning. Vandskuringsmørtlen kan også benyttes som sækkeskuring, stenskuring, berapning eller filtsning. Mørtlen er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg tør cement. Mørtlen er chromatneutral i 12 måneder fra produktionsdatoen. Klar til brug, skal kun tilsættes vand.

Specifikationer for Skalflex Vandskuringsmørtel 25kg KC 50/50/490 0-1mm 541

  • Forbrug: Ca. 2,0 kg pr. mm pr. m2
  • Opblanding: Ca. 4,2 liter rent, koldt vand pr. 25 kg
  • Hærdetid: Min. 28 døgn

Læs mere om Skalflex tørmørtler her.

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Ætsende

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

Forårsager hudirritation. (H315)

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101).

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Forebyggelse Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280).

Reaktion:

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338).

Opbevares under lås. (P405).

Bortskaffelse Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.