Skalflex pudsemørtel 25kg 50/50-700 0-2mm

544
Billigst på Klarna Pricerunner
Skalflex pudsemørtel
  • Varenummer: 1265701
  • EAN: 5708637005447
79,00kr.
pr. pose
Varenummer
Pris:

Produkt

Skalflex pudsemørtel 25 kg KC 50/50/700 0-2 mm er en fabriksfremstillet pudsemørtel, der er en universalmørtel med mange funktioner til indendørs og udendørs brug. Skalflex Pudsemørtel er særlig velegnet til alle typer pudsreparationer, pudsning med større lagtykkelser, opfugning og fugereparationer. Mørtlen er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg tør cement. Mørtlen er chromatneutral i 12 måneder fra produktionsdatoen. Klar til brug, skal kun tilsættes vand.

Specifikationer for Skalflex pudsemørtel 25kg KC 50/50/700 0-2mm 544

  • Forbrug: Ca. 2,0 kg pr. mm lagtykkelse pr. m2 ved pudsning, ca. 6-8 kg pr. m2 ved fugning
  • Opblanding: Ca. 3,75 liter rent, koldt vand pr. 25 kg
  • Hærdetid: Min. 28 døgn

Læs mere om Skalflex tørmørtler her.

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Ætsende

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

Forårsager hudirritation. (H315)

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

(H317) Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Forebyggelse:

Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280)

Undgå indånding af støv. (P261)

Vask hænder og eksponeret hud grundigt efter brug. (P264)

Reaktion:

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Ring omgående til GIFTINFORMATION/læge. (P310)

Opbevaring - Bortskaffelse Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.