Skalflex hæftemørtel grå 25kg

1327
Billigst på Klarna Pricerunner
Skalflex hæftemørtel grå
  • Varenummer: 1671928
  • EAN: 5708637013275
165,00kr.
pr. pose
Varenummer
Pris:

Produkt

Skalflex Hæftemørtel er en diffusionsåben specialmørtel med enestående vedhæftning til indendørs- og udendørs brug. Velegnet som hæftemørtel/tyndpuds. Hæfter på alle faste, rengjorte mineralske overflader – teglsten (også glatte teglsten), beton, kalksandsten, letklinker m.m. Velegnet til porebeton indendørs. Udendørs anbefales Skaltherm Grundpuds. Armeres med Skalflex Armeringsnet, hvor der er risiko for revnedannelser. Skalflex Hæftemørtel er baseret på hvid cement tilsat mineralske fyldstoffer, hvilket gør, at den fremstår med en flot, grålig overflade, som enten kan fremstå ubehandlet eller males med Skalcem 100, Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling. Klar til brug, skal kun tilsættes vand.

Specifikationer for Skalflex hæftemørtel 25kg 1327

  • Forbrug: 1,4 kg pr. mm pr. m2
  • Lagtykkelse: 2-5 mm uden net, 3-8 mm med net
  • Opblanding: Min. 5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg afhængig af opgavens art og underlagets sugeevne
  • Hærdetid: Overmalbar udendørs efter ca. 28 døgn, indendørs efter ca. 7 døgn

Læs mere om Skalflex tørmørtler her.

Sokkelpuds med netarmering

Vandskuring af maskinsten

 

På udkig efter andre produkter?

Se hele vores udvalg af hæftemørtel her

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Ætsende

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

Forårsager hudirritation. (H315)

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101).

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102).

Forebyggelse Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280).

Reaktion:

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338).

Opbevaring Opbevares under lås. (P405).

Bortskaffelse Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.