Skalflex cement sokkelpuds 25kg 100/400 0-2mm

545
Skalflex cement sokkelpuds
  • Varenummer: 1265702
  • EAN: 5708637005454
89,00kr.
pr. pose
Varenummer
Pris:

Produkt

Skalflex Cementpuds C100/400 0-2 mm er en fabriksfremstillet cementpuds, der er en særdeles stærk, frostsikker og universal pudsemørtel. Skalflex Cementpuds er særlig velegnet til pudsning og reparation af sokler, trapper, betongulve og betonvægge. Pudsen er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg tør cement. Pudsen er chromatneutral i 12 måneder fra produktionsdatoen. Klar til brug, skal kun tilsættes vand.

Specifikationer for Skalflex cementpuds 25kg 100/400 0-2mm 545

  • Forbrug: Ca. 2,0 kg pr. mm pr. m2
  • Lagtykkelse: Maks. 30 mm
  • Opblanding: Ca. 3,15 liter rent, koldt vand pr. 25 kg
  • Hærdetid: Min. 28 døgn

Læs mere om Skalflex tørmørtler her.

 

På udkig efter andre produkter?

Se hele vores udvalg af cementpuds her

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Ætsende

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

Forårsager hudirritation. (H315)

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Forebyggelse:

Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280) Undgå indånding af støv. (P261)

Reaktion:

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Ring omgående til GIFTINFORMATION/læge. (P310)

Opbevaring - Bortskaffelse Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.