Klimakrav 2023

 

En stor del af Danmarks årlige CO2-udledning kommer fra byggeri. Derfor er det afgørende at nedbringe CO2-belastningen fra byggeri, så Danmark kan nå sit klimamål. Den 1. januar 2023 blev der indført to klimakrav til nybyggeri i bygningsreglementet. De omfatter nybyggeri, hvor der er krav om en energiramme.

De to nye krav lyder:

 • Klimapåvirkningernje ved nybyggeri skal dokumenteres med en LCA (en livscyklusvurdering/klimaberegning), før bygningen må tages i brug.
 • Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12,0 kg CO2-ækvivalenter/pr. m2/pr. år. Ved nybyggeri under 1000 m2 er der krav om en LCA beregning, dog uden en grænseværdi.

Derudover indføres en frivillig lavemissionsklasse i bygningsreglementet med fastsatte grænseværdier for CO2-udledning. Her er grænseværdien på 8 kg CO2-ækvivalenter/pr. m2/pr. år.

 

 

 

Trinvis indfasning og grænseværdier

Alle grænseværdier ændrer sig i 2025, når man har set om de nuværende satser er realistiske og opnåelige. Se et overblik over alle grænseværdier herunder:

 

 

Gælder ikke alt byggeri

De nye krav gælder alt nybyggeri, dvs. ikke renovering, tilbygninger, ombygninger, sekundære bygninger eller uopvarmede bygninger.

Livscyklusvurdering (LCA)

Livscyklusvurdering (LCA), som er metoden til at beregne bygningers klimapåvirkninger, er baseret på EN 15978 og tilhørende standarder. Klimaberegningen i henhold til bygningsreglement (BR) vil dog ikke omfatte alle livscyklusmoduler, som er defineret i standarden.

Det er bygherren som står for at lave LCA beregningen. Der er ingen krav til hvem der udfører beregningen eller til beregningsværktøjet. Til udregningen kan beregningsværktøjet LCAbyg benyttes.

Hvad skal LCA'en omfatte?

 • Følgende livscyklusmoduler skal inkluderes i beregningen: A1-A3, B4, B6, C3-C4
 • Der skal anvendes en betragtningsperiode på 50 år
 • Der skal kun opgøres CO2-ækvivalenter (klimapåvirkning) – ikke andre miljøpåvirkningskategorier
 • Resultatet opgøres som kg CO2-ækv./m2/år
 • Beregningen skal følge standarden EN 15978

 

 

Krav til LCA'en

 • Produktionen af byggematerialer
 • Udskiftning af materialer
 • Energiforbrug til drift
 • Affaldshåndtering ved endt levetid samt klimaeffekter herved
 • Beregningsmetoden er baseret på de gældende standarder EN 15978, EN 15804 og tilhørende standarder samt beregningsreglerne for produktkategorierne (product category rules – PCR)
 • Der skal anvendes en betragtningsperiode på 50 år

Vil du blive klogere?

Vil du gerne have bedre styr på grænseværdier, bygningsreglementer, kravenes tidsplan og udregningen, så tag et kig på nedenstående links.

 

Video: Klimakrav til nybyggeri pr. 1. januar 2023

Kilde: Videncenter om Bygningers Klimapåvirkning

Spørgsmål til klima

Her er nogle af de spørgsmål og svar du kan støde på, når du fokuserer på klimakrav.

Hvad er certificeret træ?

Certificeret træ er træ, der er fremstillet under strenge bæredygtighedsstandarder og overholder miljømæssige og sociale hensyn. Certificeringer som FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sikrer, at træet kommer fra skove, der forvaltes ansvarligt med hensyn til naturbevarelse og lokale samfund. Certificeret træ bruges i byggeprojekter for at støtte en mere bæredygtig og etisk tilgang til brugen af skovressourcer.

Ikke-certificeret træ er træ, der ikke er blevet verificeret som produceret i overensstemmelse med bæredygtige standarder. Det kan komme fra skove, der ikke nødvendigvis overholder de bedste praksisser med hensyn til miljøet eller arbejdsforhold.

Disse fordele er der ved at købe både FSC- og PEFC-certificeret træ

Når du køber træ, der er både FSC- og PEFC-certificeret, får du følgende fordele:

 • Bæredygtighed
  • Både FSC- og PEFC-certificeringer garanterer, at træet stammer fra skove, der forvaltes bæredygtigt. Dette sikrer bevarelse af skovmiljøet og dets biodiversitet på lang sigt.
 • Miljøhensyn
  • Begge certificeringer sikrer, at skovdriften respekterer økosystemer, reducerer skadelige indvirkninger og beskytter mod ulovlig skovhugst.
 • Sociale ansvar
  • FSC- og PEFC-certificeret træ tager højde for arbejdsforholdene for skovarbejdere og samfund, der er afhængige af skovressourcerne. Dette fremmer en retfærdig og etisk tilgang til skovdriften.
 • Gennemsigtighed
  • Certificeret træ er tydeligt mærket, hvilket giver dig mulighed for at træffe informerede valg og bidrage til ansvarlig forvaltning af skove globalt.

Ved at vælge både FSC- og PEFC-certificeret træ til dine byggeprojekter kan du være sikker på, at du er med til at støtte miljømæssigt og socialt ansvarlig skovdrift samt fremme en mere bæredygtig fremtid.

Hvad er forskellen på FSC- og PEFC-certificeret træ?

FSC og PEFC er to forskellige organisationer, der certificerer skovprodukter og skovforvaltning for at fremme bæredygtig skovdrift. Selvom begge organisationer arbejder mod lignende mål, er der nogle forskelle mellem dem, og dem får du her kort fortalt.

FSC (Forest Stewardship Council):

 • FSC blev grundlagt i 1993 og er en international non-profit organisation.
 • FSC-certificering sætter en høj standard for skovforvaltning. Den dækker ikke kun miljømæssige aspekter, men også sociale og økonomiske hensyn.
 • FSC-certificering kræver overholdelse af strenge retningslinjer for skovdrift, der omfatter bevarelse af biodiversitet, beskyttelse af indfødte samfund og respekt for arbejdsrettigheder.
 • De har et velkendt logo, der viser, at produkterne er fremstillet af træ, der kommer fra bæredygtigt forvaltede skove.
 • De har forskellige certificeringskategorier, inklusive "FSC 100%", der garanterer, at produktet indeholder 100% FSC-certificeret træ, og "FSC Mix", der angiver en kombination af FSC-certificeret, genbrugt og kontroleret træ.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification):

 • PEFC blev grundlagt i 1999 og er også en international non-profit organisation.
 • PEFC-certificering fokuserer primært på miljømæssige aspekter af skovforvaltning, herunder bæredygtig høst og bevarelse af skovøkosystemer.
 • De har en mere fleksibel tilgang, der tilpasser standarderne til lokale forhold og regionale forskelle.
 • PEFC-logoet indikerer, at produktet er fremstillet af træ, der kommer fra bæredygtigt forvaltede skove i henhold til PEFC-standarder.
 • De har også forskellige certificeringskategorier, inklusive "PEFC 100%", der garanterer, at produktet indeholder 100% PEFC-certificeret træ, og "PEFC Mix", der angiver en blanding af PEFC-certificeret træ og kontroleret træ.

I sidste ende er både FSC og PEFC vigtige certificeringsprogrammer, der arbejder for at fremme bæredygtig skovdrift og bevarelse af skovmiljøet. Valget mellem dem kan afhænge af dine personlige præferencer, projektets behov og lokale forhold.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.